TOPSIL KØBT AF GLOBALWAFERS

Topsil Semiconductor Materials A/S har indgået aftale med GlobalWafers Co., Ltd., Taiwan, om salg af siliciumforretningen. Overtagelsen er sket den 1. juli 2016, og i den forbindelse har siliciumforretningen ændret navn til Topsil GlobalWafers A/S. Samtidig har Topsils datterselskab i Polen ændret navn til Topsil Semiconductors sp z o.o.

Den tilbageblivende del af det børsnoterede selskab Topsil Semiconductor Materials A/S har ændret navn til Cemat A/S, og har oprettet en ny hjemmeside: www.cemat.dk. Cemats aktionærer henvises til den nye hjemmeside for oplysninger om aktionærportal, selskabsmeddelelser, delårsrapporter, årsrapporter og generalforsamlinger.

Topsil er en førende leverandør af ultrarent silicium til den globale halvlederindustri. Topsil indgår i langvarige kunderelationer og fokuserer på højeste kvalitet og sikre produktleverancer.

Silicium bruges i elektriske komponenter til at omforme og lede strøm. Topsils ultrarene silicium anvendes især til de mest krævende formål, baseret på årelang erfaring og betydelige investeringer i ny teknologi, faciliteter og udstyr.