Kvalitet

Som en af ​​de verdensførende leverandører af ultrarent silicium skal Topsil kontinuert levere produkter i verdensklasse. Professionalisme, kvalitetssikring og kvalitetsledelse er derfor helt grundlæggende elementer i produktionen, fra råvaren kommer ind ad døren, til kunden modtager de færdige siliciumskiver.

For at leve op til de krævede standarder må hvert led i produktions-processen styres nøje. Topsil anvender IATF16949 kvalitetsledelsesprincipper til sikring af kvaliteten og udnytter forskellige lean-værktøjer til metodisk at forbedre produktion og processer. Siliciums elektriske parametre kontrolleres efter SEMI standarden og andre relevante specifikationer.

Topsil har udgivet en leverandørhåndbog, der beskriver principper for udvælgelse af og krav til leverandører.

Læs Topsils leverandørhåndbog.