00erne

 


Efterhånden som solcelleindustrien kommer op i gear, bliver råvarer til andre former for siliciumfremstilling sværere at fremskaffe. Resultatet er markant forhøjede råvarepriser, som rammer særligt voldsomt i 2005. Nye betingelser hersker i markedet, og Topsil underskriver sin første langtidsråvarekontrakt, der fastsætter priser og omfatter minimums- og maksimumkøb hvert år. Kontrakterne bindes sammen med tilsvarende langtidskontrakter med en række store kunder.

Verdensøkonomien blomstrer midt i årtiet, og globale beslutningstagere fokuserer mere og mere på grøn omstilling og udvikling. Øget efterspørgsel efter energieffektive elforsyningssystemer, udbygning af infrastruktur og grønnere energiformer sætter fart i mulighederne for afsætning af silicium, og Topsil befinder sig i en periode med betydelig vækst. 

I 2008 træffer Topsil en strategisk beslutning om opkøb af Cemat Silicon S.A. i Warszawa, Polen (nu: Topsil S.A.). Cemat er specialiseret i fremstilling af Czochralski silicium og har egne skivebearbejdningsfaciliteter. Med købet får Topsil igen adgang til Czochralski siliciumfremstillingsteknologi, som retter sig mod de lidt lavere spændingsniveauer, og kan dermed øge produktudbuddet. Topsil får desuden adgang til selv at fremstille visse typer siliciumskiver internt og har med den nye teknologi mulighed for at kunne udvikle råvare til brug for fremstilling af ultrarent silicium (float zone), hvis behovet skulle opstå.