De seneste år

 


Med udgangspunkt i megatrends som en globalt voksende middelklasse, øget urbanisering og fokus på grøn omstilling og energieffektivitet beslutter flere af Topsils største kunder at udvide produktionskapaciteten. Topsil følger med og lancerer i starten af 2010 en offensiv vækststrategi, der sigter mod at udnytte markedspotentialet. Det skal ske gennem udvikling af nye produkter med forbedrede tekniske egenskaber og næste generation siliciumskiver med større diametre (200mm), samt udvidelse af produktionskapaciteten gennem opførelse af en ny state-of-the-art fabrik og investeringer i nyt produktionsudstyr.

I anden halvdel af 2011, rammes powermarkedet - som er afsætningsmarkedet for langt størstedelen af Topsils salg - af pludselig omsætningsnedgang, da ellers planlagte offentlige investeringer i transport, energieffektiviseringer og grøn energi bremses eller udskydes. Verdens statskasser og private virksomheder kloden over fattes penge.

Med ny direktør, Kalle Hvidt Nielsen, ved roret lanceres strategien "Executing on Opportunites" i august 2012, to måneder før den nye fabrik officielt åbnes. Strategien fokuserer på at forbedre virksomhedens resultater gennem øget salg og omfattende produktionseffektiviseringer. De nye produkter og ny fabrik er omdrejningspunkt for strategien, og ved årets udgang kan de første 200mm testskiver udsendes til kundernes godkendelse.