Topsil GlobalWafers’ nye solcellepark

SolarFuture lagde mandag den 6. november vejen forbi Siliciumvej. Her skrev begge parter under på en aftale, der omhandler opførelsen af en ny solcellepark øst for vores bygning.

Solcelleparken kommer til at bestå af ca. 17.000 paneler, der under ideelle forhold kan levere op til en effekt på 10,2 MW, og på et år er parken estimeret til at kunne levere 9.500.000 kWh. Det betyder, at vi hos Topsil, samlet set over året, vil komme til at producere mere strøm end vi bruger i vores nuværende produktion.

Hos Topsil ønsker vi at passe på lokalsamfundet i Frederikssund Kommune og vi vil derfor gennemføre forskellige tiltag, som er med til at sikre at parken skåner vores natur og vores naboer. Der vil blandt andet blive anlagt forskellig slags beplantning, med stort fokus på at forbedre biodiversiteten. Derudover vil der på den østlige side af solcelleparken, langs Sillebro Å, slange sig en sti, som vil være med til at forme den berørte beplantning. Samtidig vil vi også udnytte de omkringliggende arealer til at lave en naturlig afskærmning af solcelleparken, for at undgå unødvendig gene af naboer og forbipasserende. For at dette kan lykkes, søger vi at inddrage lokalsamfundet og tage højde for ønsker.

Opførelsen af parken vil, ifølge tidsplanen, gå i jorden i april 2024, og det forventes at den vil stå færdig ved udgangen af samme år. Selvom aftalen er underskrevet, er der selvfølgelig stadig masser af ting, der skal falde i hak, men vi er, på både Topsils og miljøets vegne, både positive og spændte på at komme i gang med det gode projekt.