Miljø

Bæredygtighed

Vi arbejder aktivt for at blive mere bæredygtige og vil gerne fremme grønne fremtidsorienterede tiltag

ESG report

At Topsil, we actively work with environment and climate by optimizing different parts of our production and operations. Information can be found in the aggregated ESG report, which include us at Topsil and all our sister sites globally.

Vores miljøpolitik

I Topsil arbejder vi kontinuerligt for at mindske miljøpåvirkningerne fra vores virksomhed ved at integrere relevante hensyn i de af vores aktiviteter, som påvirker det omgivende miljø.

Vi prioriterer vores indsats på de felter, hvor det vurderes at effekten vil være størst, og forpligter os til at arbejde metodisk med at mindske vores energiforbrug og spild fra år til år.

Vi lever op til miljøstandarder og miljølovgivning i de lande, hvor vi driver vores virksomhed, og registrerer og opstiller mål for at forbedre vores miljøindsats.

Denne politik arbejder vi hele tiden på at leve op til; blandt andet ud fra:

  • Et godt og brugbart Environmental Mangement System (EMS)
  • KPI’er på energi-, vand-, kemikalieforbrug og affaldssortering. Hvert år bestemmes de nye KPI-mål med det formål at vores footprint skal blive lavere år for år.
   De tal holder vi øje med hver måned, så vi har mulighed for at reagere hurtigt.
  • Miljø fokusområder og projekter, som vi aftaler hvert år på miljø- og energimøder. Tidligere har dette bl.a. omfattet: Plastiksortering, affaldssortering, emballageforbrug og kemikalieforbrug.
   At noget er et fokusområde betyder, at vi gør en ekstraordinær indsats for at fremme god adfærd på området.
  • Klimaregnskaber som giver transparans både for os selv og eksterne, så vi ved, hvilke bæredygtighedsemner er væsentlige at fokusere på.
  • Det årlige GHG-aftryk, som vi holder skarpt øje med.

Vores indsatser har allerede nu betydet, at vi har kunne reduceret forbruget af vand, strøm, kemikalier og affald per produceret kilo silicium. Derudover har vi kunnet forlænge holdbarheden af den syre vi bruger i produktionen samt øge genanvendelsen af vores affald, så mindre går til spilde.

Vi arbejder på grundlag af internationale standarder

Standarderne er i kategorien for miljøledelse, og vi bruger dem som arbejdsværktøjer for at kortlægge vores emissioner og derved skabe konkrete handlingsplaner.
Dette aktuelle arbejde giver os et stadigt voksende indblik i vores værdikæde, så vi også kan få mulighed for at arbejde med vores leverandører og hjælpe dem i gang med egne reduktionsplaner.

Hos Topsil skal det give mening

Vi forsøger at tænke over hvordan vi agerer i hverdagen.

Derfor har vi f.eks. en frokostapp, hvor det er muligt at framelde sig frokosten, hvis man en dag arbejder hjemmefra eller er ude af huset. På den måde er vi med til at minimere madspild, ligesom vi generelt forsøger at begrænse vores mængde af affald.

Vi går også op i at sikre en indre bæredygtighed hos vores medarbejdere, således at vi kan gå hjem fra arbejde med fornyet energi fra de opgaver og indtryk vi har mødt i løbet af dagen.

Hvis du vil vide mere om Topsil som arbejdsplads, kan du kigge på siden ”Vores arbejdsmiljø og kultur“.

Whisleblower Policy

Topsil GlobalWafers A/S is committed to having an open culture allowing anyone to speak freely and report a wrongdoing or unlawful conduct if there is reasonable suspicion about Topsil GlobalWafers A/S’ activities, employees, management, suppliers, etc. Topsil GlobalWafers A/S provides a whistleblower platform for reporting such information. Before you report, please read Topsil GlobalWafers A/S' whistleblower policy. Only concerns that are in accordance with the whistleblower policy can be reported. In addition, the whistleblower policy describes how reports are processed, how you are protected as a whistleblower, as well as a number of other matters that are important to know.